Wie vergeten is van tijdig zijn aanvraag in te dienen voor de spoorwegkaarten, kan nog altijd terecht bij de verantwoordelijke, liefst na een telefoontje. Hou er steeds rekening mee dat het een week kan duren vooraleer de kaarten terug kunnen afgehaald worden.

JE BRENGT BEST MEE:
- je gezinssamenstelling (gratis op de gemeente aan te vragen en niet ouder dan 3 maanden)
- een kopie van je lidkaart
- Schoolattesten voor studenten +18 of een attest van de kinderbijslag
- 6 euro voor gans het gezin (2euro indien het om een duplicaatkaart gaat)

WIE HEEFT RECHT OP KORTINGSKAARTEN
Alle gezinnen met drie of meer eigen kinderen hebben recht op kortingskaarten.
De ouders uit die gezinnen behouden levenslang dat recht, behalve wanneer ze uit de ouderlijke macht ontzet werden.
Het recht van kinderen vervalt op het moment dat ze niet meer ten laste van de ouders zijn ( en ten laatste wanneer ze 25 jaar worden)
Uiteraard bestaan op deze basisregel heel wat uitzonderingen. Ook heel wat gezinnen die niet
aan de voorwaarde ( 3 of meer eigen kinderen hebben) voldoen, hebben recht op kortingskaarten.
Onder “eigen kinderen” worden, binnen het reglement van de kortingskaarten, ook adoptiekinderen verstaan. Nieuw samengestelde gezinnen die bestaan uit 3 of meer kinderen hebben ook recht op kortingskaarten, enkel ouders met 3 eigen kinderen hebben weliswaar levenslang recht.
Ouders met minder dan 3 eigen kinderen hebben tijdelijk recht op een jaarkaart zolang minstens één van de kinderen recht heeft op een kortingskaart.
Kinderen die in het kader van een co-ouderschap halftijds bij elke ouder verblijven, tellen in beide gezinnen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten.
Ook pleeggezinnen tellen mee voor het bepalen van het recht op kortingskaarten.
Zo kan een gezin met minder dan 3 eigen kinderen tijdelijk recht hebben op jaarlijks te hernieuwen kortingskaarten indien er op dat ogenblik in totaal minstens 3 kinderen tot het gezin behoren.
Kinderen met een handicap tellen dubbel bij het bepalen van het recht op kortingskaarten. Die kinderen behouden ook na hun 25ste verjaardag het recht op kortingskaarten.

OP WELKE KORTINGEN HEEFT DE KORTINGSKAART RECHT
• treintickets tussen 2 Belgische stations : 50% korting
• meer-rittenkaart van de lijn : 25%korting
• voor kinderen van 6 t.e.m. 11jaar kan met de kortingskaart bij de Lijn een vrijkaart aangevraagd worden, waarmee zij gratis van de dienstverlening van de Lijn gebruik maken.

OP WELKE KORTINGEN HEEFT DE KORTINGSKAART GEEN RECHT
• treinabonnementen
• busabonnementen, Buzzy-pazz+12,…
• Go-pass, Rail-pass, Key Card ( deze kunnen wel met korting op de gezinsspaarkaart
aangekocht worden bij de plaatselijke afgevaardigde)
• biljetten voor een enkele rit van de Lijn
 
Uw verantwoordelijke :

Geert Deloof en Renee Toye

Kwadepoelstraat 60B
8550 Zwevegem

E-mail: delooftoye@gmail.com

Telefoon: +32 (0)56 75 40 59

 

Contact