Zoek je een kinderoppas als je af en toe naar een vergadering of een etentje gaat of een bioscoopje wil meepikken? Ben je er graag eens een avondje tussenuit? De kinderoppasdienst staat voor je klaar. Een babysit regelen via de Gezinsbond is geruststellend, de oppas zorgt graag voor je kinderen en zal dit ook goed doen. Er is een prima verzekering afgesloten. 

De Gezinsbond beschikt over een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppassen. Dat geeft jou als ouder de mogelijkheid om dicht in je buurt een babysitter te vinden. 

Meer info kan je ook vinden op www.kinderoppasdienst.be

VERZEKERING

De Gezinsbond heeft voor de kinderoppassers een verzekering afgesloten tegen :
• Arbeidsongevallen tijdens de dienst.
• Ongevallen op weg van en naar de gezinnen.
• Burgerlijke aansprakelijkheid zowel voor materiële als voor lichamelijke schade.
Verzekeringscredits voor 5 prestaties online via www.kinderoppasdienst.be :
• leden Gezinsbond : € 7,50 =  € 1,50 / oppasbeurt.
• niet leden kunnen geen gebruik meer maken van de kinderoppasdienst.
Je kan steeds lid worden bij ons.
Het lidgeld voor 2018 bedraagt € 40,00.
De verzekering geldt enkel voor oppasbeurten die bij de kinderoppasdienst geregistreerd werden

HOE WERKT DE KINDEROPPASDIENST
Indien u beroep wenst te doen op de Kinderoppasdienst, kan je je registreren op www.kinderoppasdienst.be. Na de aankoop van “credits” (= bijdrage voor de verzekering) kan je onmiddellijk een oppas aanvragen. Na registratie contacteert de kinderoppascoördinator je voor een intakegesprek.

Piet Loncke - Kouterstraat 82 - 8550 Zwevegem 

Tel: 0479/38 57 85

kodzwevegem@gmail.com

Biedt de kinderoppas zich vergeefs bij u aan, of als u de babysit de laatste dag (minder dan 24 uur voor het begin van de afspraak) afzegt, dan betaalt u toch de minimumvergoeding van €8.00 aan de babysitter + één credit.

TARIEF VAN DE KINDEROPPASDIENST
Verzekeringscredits: zie verzekering.
Vergoedingen kinderoppas :
•  € 4,00 per uur
• overnachting (van 22u tot 08u - inclusief ontbijt) : € 20,00
(minstens voorafgegaan door een minimumvergoeding)
• minimumvergoeding : € 8,00
• Kerstavond, oudejaarsavond : € 50,00 (van 22u tot 08u) ; extra uren aan € 4,00.
Een begonnen uur geldt als een volledig uur.
Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één credit verschuldigd.
Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald.

WAT MAG U VAN DE KINDEROPPAS VERWACHTEN
De kinderoppas zal :
• stipt op het gevraagde uur aanwezig zijn.
• volgens de ontvangen richtlijnen voor de kinderen zorgen en erover waken.
• bij een ongeval of bij ernstige ziekteverschijnselen onmiddellijk de ouders, de verantwoordelijke van de KOD en zo nodig een geneesheer verwittigen.
• geen persoonlijk bezoek ontvangen.
• toelating vragen om T.V., muziekinstallatie, PC aan te zetten.
• alleen in het belang van de kinderen de telefoon te gebruiken.
• alles wat hij/zij in het gezin verneemt of ziet als strikt
vertrouwelijk te beschouwen.
• niet gaan snuffelen in laden en kasten.
• de ouders bij hun thuiskomst volledig en oprecht inlichten over eventuele moeilijkheden.

WAT VERWACHT DE KINDEROPPAS VAN DE OUDERS
Van de ouders wordt er verwacht dat zij:
• alle nodige inlichtingen en instructies geven voor de verzorging van de kinderen.
• laten weten waar zij bereikbaar zijn, wie hun huisarts is, en of in geval van nood familie, vrienden of buren kunnen gewaarschuwd worden.
• afspreken wat de oppas aan eventuele bezoekers of aan de telefoon moet antwoorden.
• geen huishoudelijke taken door de kinderoppas laten verrichten.
• op het afgesproken uur thuiskomen.
• afrekenen volgens het tarief, een verzekeringsbriefje invullen en ondertekenen.
• een ontbijt voorzien na een nachtprestatie van de kinderoppas.
• de kinderoppas thuisbrengen, indien die erom verzoekt.

Voor verdere inlichtingen bent u steeds welkom bij de plaatselijke coördinator van de KOD :
Piet Loncke
Kouterstraat 82
8550 Zwevegem
tel :  0479/38 57 85
kodzwevegem@gmail.com

Contact opnemen met de plaatselijke coördinator